Pamokų tvarkaraštis

Pirmadienis

1.Anglų k.

2.Lietuvių k.

3.Matematika

4.Pasaulio paž.

5.Šokis

Antradienis

1.Matematika

2.Lietuvių k.

3.Lietuvių k.

4.Dailė ir technologijos

5.Dailė ir technologijos

6.Tikyba (evang.-liuteronų)

Trečiadienis

1.Lietuvių k.

2.Matematika

3.Anglų k.

4.Kūno kultūra

5.Muzika                             Ketvirtadienis

                             1.Matematika

                             2.Lietuvių k.

                             3.Lietuvių k.

                             4.Tikyba (katalikų)

                             5.Pasaulio pažinimas

        Penktadienis

        1.Lietuvių k.

        2.Matematika

        3.Muzika

        4.Kūno kultūraPamokų laikas


Atostogos

Rudens

Spalio 30 - lapkričio 3 d.

Žiemos (Kalėdų)

Gruodžio 25 - sausio 3 d.

Žiemos

Vasario 19 - 23 d.

Pavasario

Balandžio 2 - 6 d.

Mokslo metų pabaiga

Gegužės 31 d.